Kết nối

Bài tốt
  • [PHP] Phần 14: Lớp và đối tượng 1 - Bài viết này trình bày về lớp và đối tượng trong PHP. Lưu ý 1 số phần nội dung có thể rất khó hiểu với 1 số người mới học, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày chi tiết và giải thích cặn kỹ nhất có thể, nếu có câu...
  • [LINQ] Phần 4: Chuyển đổi dữ liệu với LINQ (C#) - << Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> LINQ không chỉ dùng để rút trích hay truy vấn dữ liệu mà còn là công cụ mạnh để chuyển đổi dữ liệu. Bằng cách dùng LINQ, bạn có thể sử dụng 1 tập dữ liệu nguồn làm đầu vào...

Thiết kế Web[ Xem tất cả ]

[Node.js] Phần 2: Cài đặt Node.js

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Website chính thức của Node.js chứa các hướng dẫn cài đặt (bằng tiếng Anh) là https://nodejs.org. Bạn vào địa chỉ trên, sa...

[Node.js] Phần 1: Giới thiệu về Node.js

Trang mục lục Bài tiếp theo >> Node.js là 1 framework phía server mã nguồn mở và miễn phí. Node.js có phép bạn chạy JavaScript trên server và có thể chạy trên nhiều nền tảng kh...

[HTML/HTML5] Phần 9: Định dạng văn bản HTML

[HTML/HTML5] Phần 8: Phong cách HTML

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Thiết lập phong cách của 1 phần tử HTML, có thể thực hiện với thuộc tính style. Thuộc tính style HTML có cú pháp sau: <ta...

Lập trình Web với ASP.NET[ Xem tất cả ]

[LINQ và chuỗi] Phần 1: Đếm số lần xuất hiện của từ trong đoạn văn bản

[LINQ và chuỗi] Phần 1: Đếm số lần xuất hiện...

<< LINQ cơ bản Trang mục lục Bài tiếp theo >> LINQ có thể dùng để truy vấn và chuyển đổi các chuỗi và...
Tại sao LINQ lại “đánh bại” SQL?

Tại sao LINQ lại “đánh bại” SQL?

Hầu hết các lập trình viên phát triển Web theo hướng ASP.NET đều tìm hiểu và sử dụng LINQ, như vậy lý do đó...
[LINQ và chuỗi] Phần 7: Cách sắp xếp các trường của 1 tập tin dạng CSV bằng LINQ

[LINQ và chuỗi] Phần 7: Cách sắp xếp các trường...

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Tập tin (CSV) là tập tin văn bản chứa các giá trị ngăn cách...

Học tiếng Anh[ Xem tất cả ]

[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần Y

[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần Y

Yoke (Verb) Meaning: To unite or form a bond between Sounds Like: Yolk (egg yolk) Imagine This: The egg yolk has to unit with...
[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần M

[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần M

MACHIAVELLIAN Sacrificing moral principles in order to attain power; politically cunning; crafty – a machiavellian design, wickedly contrived. Synonym: unscrupulous MALICIOUS (noun: MALICE): Bearing,...
[TOEIC] – Error recognition (tìm lỗi sai) – Test 3

[TOEIC] – Error recognition (tìm lỗi sai) – Test 3

1. Neither oil drilling or gas exploration can be prevented from steadily changing the face of the Arctic. A. or B. exploration C. be...