Kết nối

Bài tốt
  • Các số liệu thống kê về Internet ở Việt Nam năm 2017 - We Are Social là một công ty có trụ sở ở Anh Quốc, chuyên thực hiện các thống kê và đánh giá về thông tin kỹ thuật số, di động và các lĩnh vực liên quan. Nhóm We Are Social Singapore đã khảo sát các thông tin về Internet ở...
  • [PHP] Phần 14: Lớp và đối tượng 1 - Bài viết này trình bày về lớp và đối tượng trong PHP. Lưu ý 1 số phần nội dung có thể rất khó hiểu với 1 số người mới học, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày chi tiết và giải thích cặn kỹ nhất có thể, nếu có câu...
  • [LINQ] Phần 4: Chuyển đổi dữ liệu với LINQ (C#) - << Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> LINQ không chỉ dùng để rút trích hay truy vấn dữ liệu mà còn là công cụ mạnh để chuyển đổi dữ liệu. Bằng cách dùng LINQ, bạn có thể sử dụng 1 tập dữ liệu nguồn làm đầu vào...

Thiết kế Web[ Xem tất cả ]

[Node.js] Phần 9: Tải tập tin lên trong Node.js

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải các tập tin từ máy tính lên server thông qua module Formidable (tiếng Anh từ Formi...

[Node.js] Phần 8: Các sự kiện trong Node.js

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Node.js hỗ trợ các sự kiện trong các ứng dụng rất hoàn hảo. Các hành động trong máy tính được gọi là 1 sự kiện (even...

[Node.js] Phần 7: Node.js NPM

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về NPM trong Node.JS. NPM là một gói quản lý cho các gói Node.js hay các module mà bạn muốn ...

[Node.js] Phần 6: Module URL trong Node.js

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Như trong bài trước, module URL dùng để tách địa chỉ web thành các phần đọc được. Để nhúng module URL ứng dụng, bạn c...

Lập trình Web với ASP.NET[ Xem tất cả ]

[Entity Framework] Phần 4: Tạo cơ sở dữ liệu trước (Database First)

[Entity Framework] Phần 4: Tạo cơ sở dữ liệu trước...

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Cách tiếp theo để xây dựng 1 ứng dụng phần mềm là Database First,...
[LINQ] Phần 3: Các truy vấn cơ bản trong LINQ

[LINQ] Phần 3: Các truy vấn cơ bản trong LINQ

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu các câu truy vấn cơ bản...
[LINQ] Phần 6: Cú pháp truy vấn và cú pháp phương thức trong LINQ (C#)

[LINQ] Phần 6: Cú pháp truy vấn và cú pháp...

<< Bài trước Trang mục lục Bài tiếp theo >> Đa số các truy vấn LINQ trong loại bài này đều được viết bằng...

Học tiếng Anh[ Xem tất cả ]

[TOEIC] Reading Comprehension (Đọc hiểu) – Test 2

[TOEIC] Reading Comprehension (Đọc hiểu) – Test 2

TRAVEL REIMBURSEMENT REGULATIONS Daily allowances Domestic meals, lodging, and incidentals Foreign meals and incidentals Time Periods: Each 24-hour period £100 £120 Over 2 hours...
[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần O

[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần O

OBDURATE Hard-hearted; stubborn – an obdurate, unrepentant criminal. Synonyms:adamant, unyielding, inflexible Antonyms:submissive, docile, compliant OBLIVIOUS (noun: OBLIVION): Forgetful; absent-minded – walking oblivious of his...
[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần D

[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần D

DEARTH Scarcity – a dearth of news, brought about by censorship. Antonyms: plethora, abundance DEFERENCE Submitting to the wishes or judgment of another –...

Chào bạn, hệ thống nhận thấy bạn đang dùng Adblock. Để ủng hộ website, xin vui lòng tắt tiện ích này (xem hướng dẫn). Xin cảm ơn bạn nhiều nhé!