TOEIC Listening (Recomplied) – Part 1

113 lượt xem

TOEIC phần Listening: Photographs, đáp án ở cuối video. Video được biên tập lại cho nên đáp án và hình ảnh khác với video gốc.

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
1000