[Bootstrap] Phần 22: Các đối tượng Media
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo các đối tượng media trong Bootstrap để thực hiện việc canh chỉnh nội dung trong ở blog hay các mạng...
[Bootstrap] Phần 21: Input
Có 1 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách trình bày các input (đầu vào) cho các form trong Bootstrap. Các input trong Bootstrap Bootstrap hỗ trợ các dạng đầu...
[Bootstrap] Phần 20: Thiết kế Form
Có 1 bình luận
Bài viết này sẽ trình bày về cách thiết kế các form trong Bootstrap. Các thiết lập mặc định Các điều khiển form tự động nhận 1 số phong cách...
[Bootstrap] Phần 19: Thanh điều hướng
Có 1 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách tạo các thanh điều hướng trong Bootstrap. Thanh điều hướng Thanh điều hướng thường là menu chính, đóng vai trò quan...
[Bootstrap] Phần 18: Menu, Tab và Pill
Có 1 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách tạo menu, tab và pill trong Bootstrap. Menu Menu là 1 phần quan trọng của các trang web. Trong HTML, menu...
[Bootstrap] Phần 17: Collapse
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ học cách dùng các lớp trong Bootstrap để biểu diễn các phần tử có khả năng đóng/mở nội dung. Đóng/mở cơ bản Bạn có...
Web với ASP.NET: Web Forms vs  Web Pages vs MVC? Chọn cái nào?
Không có bình luận nào
Một trong những framework được dùng để xây dựng và phát triển Web phổ biến hiện nay là ASP.NET. ASP.NET là một framework web mã nguồn mở dùng để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web mới nhất hiện...
[PHP] Phần 3: Cú pháp PHP
Có 2 bình luận
Trong bài viết, bạn sẽ học cách trình bày 1 đoạn mã PHP. Cú pháp PHP cơ bản Một đoạn mã PHP bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>
[PHP] Phần 2: Cài đặt PHP với gói XAMPP
Có 2 bình luận
Để cài đặt PHP bạn cần phải có: server cơ sở dữ liệu (thường là MySQL), web server (apache), gói PHP (lấy từ php.net). Bạn có thể cài đặt 3 thứ này rời rạc rồi tích hợp với nhau, tuy...
No Image
Có 1 bình luận
PHP (viết tắt từ PHP: Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để xây dựng trang web động và có tính tương tác. Mã kịch bản PHP được thực hiện trên server. PHP...
[Bootstrap] Phần 16: Dropdown
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ học các lớp để trang trí cho các dropdown trong Bootstrap. Dropdown cơ bản Một menu dropdown là 1 menu xổ xuống cho phép...