[Bootstrap] Phần 7: Jumbotron, Well và Page Header

379 lượt xem

Trong bài này, chúng ta sẽ học 2 lớp .jumbotron và .well dùng để tạo một vùng văn bản có nền xám.

Lớp .jumbotron: Lớp này dùng để tạo 1 hộp xám với 1 đoạn nội dung bên trong. Một jumbotron là 1 hộp xám với các góc được bo tròn. Ví dụ sau tạo các jumbotron bên trong và bên ngoài lớp .container.

jumbotron

<div class="container">
  <div class="jumbotron">
    <p>Hộp Jumbotron bên trong lớp .container</p> 
  </div>
</div>
<div class="jumbotron">
    <p>Hộp Jumbotron bên ngoài lớp .container</p> 
</div>

Lớp .page-header

Một phần đầu trang giống như 1 phần ngăn cách đầu với các phần nội dung khác.
Chúng ta có thể dùng lớp .page-header để tạo phần đầu trang.
page_header

<div class="page-header">
    <p>Phần đầu trang .page-header</p> 
</div>

Lớp .well: Tương tự như jumbotron, lớp .well dùng để vùng xám chứa 1 dòng văn bản. Các lớp .well-sm và .well-lg dùng để định nghĩa cho well có kích thước nhỏ và well có kích thước lớn.
well

<div class="container">
	<div class="well">Well cơ bản</div>
	<div class="well well-sm">Well kích thước nhỏ</div>
	<div class="well well-lg">Well kích thước lớn</div>
</div>

Như vậy bài viết đã giúp các bạn biết cách dùng các lớp khai báo cho các vùng Jumbotron, Well và Page Header.

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận!

Thông báo khi có
avatar
1000
wpDiscuz