[AngularJS] Phần 12: Bảng AngularJS

160 lượt xem

Hiển thị dữ liệu trong 1 bảng
Hiển thị bảng với AngularJS rất đơn giản bằng cách dùng chỉ thị ng-repeat. Ví dụ sau hiển thị bảng với dữ liệu lấy từ trang dammio.php.

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl"> 

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("dammio.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Nội dung tập tin dammio.php như sau:

{ "records":[ {"Name":"Alfreds Futterkiste","City":"Berlin","Country":"Germany"}, {"Name":"Ana Trujillo Emparedadosy helados","City":"México D.F.","Country":"Mexico"}, {"Name":"Antonio Moreno Taquería","City":"México D.F.","Country":"Mexico"}, {"Name":"Around the Horn","City":"London","Country":"UK"}, {"Name":"B's Beverages","City":"London","Country":"UK"}, {"Name":"Berglunds snabbköp","City":"Luleå","Country":"Sweden"}{"Name":"Blauer See Delikatessen","City":"Mannheim","Country":"Germany"}, {"Name":"Blondel père etfils","City":"Strasbourg","Country":"France"}, {"Name":"Bólido Comidas preparadas","City":"Madrid","Country":"Spain"}, {"Name":"Bon app'","City":"Marseille","Country":"France"},{"Name":"Bottom-Dollar Marketse","City":"Tsawassen","Country":"Canada"}, {"Name":"Cactus Comidas parallevar","City":"Buenos Aires","Country":"Argentina"}, {"Name":"Centro comercial Moctezuma","City":"México D.F.","Country":"Mexico"}, {"Name":"Chop-suey Chinese","City":"Bern","Country":"Switzerland"}, {"Name":"Comércio Mineiro","City":"São Paulo","Country":"Brazil"} ] }

Hiển thị phong cách CSS
Để trang trí bảng đẹp, bạn cũng có thể thêm 1 số phong cách CSS như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f1f1f1;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl"> 

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("dammio.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Hiển thị theo bộ lọc orderBy
Để sắp xếp bảng, chúng ta chỉ cần thêm bộ lọc orderBy như ví dụ sau.

<table>
 <tr ng-repeat="x in names | orderBy : 'Country'">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

Hiển thị bộ lọc uppercase
Thêm bộ lọc uppercase để hiển thị văn bản với chữ thường.

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country | uppercase }}</td>
 </tr>
</table>

Hiển thị chỉ số index cho bảng ($index)
Thêm thẻ td với biến $index để hiển thị index.

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ $index + 1 }}</td>
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

Sử dụng $even và $odd
Chúng ta có thể dùng $even, $odd để phân biệt dòng chẵn lẻ để xây dựng phong cách CSS cho các dòng này.

<table>
<tr ng-repeat="x in names">
<td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">{{ x.Name }}</td>
<td ng-if="$even">{{ x.Name }}</td>
<td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">{{ x.Country }}</td>
<td ng-if="$even">{{ x.Country }}</td>
</tr>
</table>

Kết luận: như vậy bài viết đã trình bày cho bạn cách hiển thị và trang trí bảng dùng AngularJS.

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận!

Thông báo khi có
avatar
1000
wpDiscuz