[Python] Phần 1: Giới thiệu tổng quan Python
Không có bình luận nào
Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python, nằm trong top các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay. Khái niệm Theo như giới thiệu chính thức thì: “Python là 1 ngôn ngữ...