[ASP.NET MVC] Phần 2: Tạo website ASP.NET MVC đầu tiên
Không có bình luận nào
Trước tiên, bạn phải cài đặt Visual Studio 2013 hoặc phiên bản trở về sau kèm theo SQL Server 2008 trở lên. Các phần hướng dẫn cho việc cài đặt...
[ASP.NET MVC] Phần 1: Giới thiệu ASP.NET MVC
Có 1 bình luận
Trang mục lục Bài tiếp theo >> ASP.NET MVC là một framework web được phát triển bởi Microsoft, thực thi mô hình MVC (model–view–controller). ASP.NET MVC là 1 phần mềm mã mở, tách rời với thành phần độc quyền ASP.NET...
Một số ebook để học ASP.NET MVC
Không có bình luận nào
ASP.NET MVC là 1 trong nhiều cách để xây dựng và phát triển ứng dụng Web trên nền tảng .NET của Microsoft. Cách hay để học về ASP.NET MVC là đọc các sách điện tử (ebooks) được biên tập và...
[ASP.NET Web Forms] Phần 2: Khởi tạo dự án ASP.NET Web Form
Có 1 bình luận
Như đã giới thiệu trong bài trước, sau khi cài đặt Visual Studio 2013 (ASP.NET 4.5) và SQL Server 2008 (R2) hoặc các phiên bản mới hơn thì bạn bắt...
Tìm hiểu về LINQ và vì sao phải học LINQ
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về LINQ, một trong những ngôn ngữ nổi “đình đám” hiện nay. Để bắt đầu học LINQ, bạn có thể xem ở đây: http://www.dammio.com/linq-co-ban/ LINQ là cụm từ viết...
[LINQ và chuỗi] Phần 7: Cách sắp xếp các trường của 1 tập tin dạng CSV bằng LINQ
Không có bình luận nào
Tập tin (CSV) là tập tin văn bản chứa các giá trị ngăn cách nhau bằng dấu phẩy, thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hoặc các dữ...
[ASP.NET Web Forms] Phần 1: Giới thiệu về Web Form trong ASP.NET
Có 1 bình luận
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Web Form là 1 trong vài hình thức phát triển Web ASP.NET bên cạnh MVC và Web Page. Web Form đôi khi được là hình thức xây dựng Web hơi cổ điển vì...
Tại sao LINQ lại “đánh bại” SQL?
Có 1 bình luận
Hầu hết các lập trình viên phát triển Web theo hướng ASP.NET đều tìm hiểu và sử dụng LINQ, như vậy lý do đó là gì? Bài viết này sẽ giải đáp các lý do tại sao LINQ có nhiều...
[LINQ và chuỗi] Phần 6: Cách sắp xếp và lọc dữ liệu văn bản theo từ hay vị trí
Không có bình luận nào
Trong bài này, chúng ta có một danh sách List với các phần tử là kiểu chuỗi. Mỗi phần tử chứa 1 tập các số (int) ngăn cách nhau bằng...
[LINQ và chuỗi] Phần 5: Tìm sự khác biệt giữa hai danh sách List
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu 1 ví dụ so sánh 2 danh sách kiểu List với mỗi phần tử kiểu chuỗi (String) sử dụng truy vấn LINQ....
[LINQ và chuỗi] Phần 4: Kết hợp LINQ và biểu thức chính quy (C#)
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sử dụng lớp Regex để tạo 1 biểu thức chính quy cho việc so khớp các chuỗi văn bản. Truy vấn LINQ cho phép lọc...