[ASP.NET MVC] Phần 2: Tạo website ASP.NET MVC đầu tiên
Không có bình luận nào
Trước tiên, bạn phải cài đặt Visual Studio 2013 hoặc phiên bản trở về sau kèm theo SQL Server 2008 trở lên. Các phần hướng dẫn cho việc cài đặt...
[ASP.NET MVC] Phần 1: Giới thiệu ASP.NET MVC
Có 1 bình luận
Trang mục lục Bài tiếp theo >> ASP.NET MVC là một framework web được phát triển bởi Microsoft, thực thi mô hình MVC (model–view–controller). ASP.NET MVC là 1 phần mềm mã mở, tách rời với thành phần độc quyền ASP.NET...