No Image
Không có bình luận nào
Tiêu đề rất quan trọng đối với các tài liệu HTML. Tiêu đề HTML (HTML Heading) Các tiêu đề được định nghĩa với các thẻ từ h1 đến h6. Thẻ...
[HTML/HTML5] Phần 5: Thuộc tính HTML
Có 2 bình luận
Tất cả các phần tử HTML đều có thể có các thuộc tính. Các thuộc tính cung cấp thông tin thêm về các phần tử HTML. Thuộc tính luôn luôn...
[AngularJS] Phần 18: Chứng thực Form trong AngularJS
Không có bình luận nào
AngularJS cho phép việc chứng thực form ở phía client. AngularJS điều khiển trạng thái form và các trường input (input, textarea, select) và cho phép bạn thông báo người...
Một số template Bootstrap miễn phí, đẹp và tuyệt vời để tạo trang Admin
Không có bình luận nào
Có rất nhiều template Bootstrap đẹp dành cho thiết kế trang Admin, tuy nhiên nhiều trang web phải trả phí. Hôm nay xin giới thiệu các bạn một số theme đẹp mà miễn phí, đảm bảo các bạn chỉ cần...
[HTML/HTML5] Phần 4: Phần tử HTML
Có 1 bình luận
Một phần tử HTML thường chứa 1 thẻ mở và 1 thẻ đóng, với nội dung ở giữa. <tagname>Nội dung ở đây…</tagname> Phần tử HTML là phần tử chứa tất...
[HTML/HTML5] Phần 3: Các ví dụ cơ bản HTML
Có 1 bình luận
Bài viết trình bày một số ví dụ cơ bản HTML. Nếu bạn chưa học về HTML, đừng quá lo lắng, nội dung bài này rất đơn giản và giúp...
[HTML/HTML5] Phần 2: Trình soạn thảo HTML
Có 2 bình luận
Có rất nhiều chương trình để soạn thảo HTML, trong đó phổ biến và đơn giản nhất là Notepad. Viết mã HTML dùng Notepad Các trang web có thể được...
[HTML/HTML5] Phần 1: Giới thiệu HTML
Không có bình luận nào
Trang mục lục Bài tiếp theo >> HTML viết tắt từ cụm từ Hyper Text Markup Language (nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web. HTML...
[Web Colors] Phần 2: Tên màu sắc trong Web
Có 1 bình luận
Tên màu sắc được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. Có tổng cộng khoảng 140 tên màu (tên màu, giá trị hex) trong thiết kế Web. Tên màu Giá...
[Web Colors] Phần 1: Tổng quan về màu sắc trong thiết kế Web
Không có bình luận nào
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Màu sắc được hiển thị trong máy tính nói chung và trong Web nói riêng đều là sự kết hợp giữa 3 màu chính: ĐỎ (RED), XANH LÁ (GREEN) VÀ XANH DƯƠNG (BLUE)....
[AngularJS] Phần 17: Form trong AngularJS
Có 1 bình luận
Các Form trong AngularJS cung cấp việc trói dữ liệu (hay liên kết dữ liệu — data-binding) và chứng thực các điều khiển đầu vào. Điều khiển đầu vào Các...

1 2 3 7