[Web Colors] Phần 2: Tên màu sắc trong Web
Có 2 bình luận
Tên màu sắc được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. Có tổng cộng khoảng 140 tên màu (tên màu, giá trị hex) trong thiết kế Web. Tên màu Giá...
[Web Colors] Phần 1: Tổng quan về màu sắc trong thiết kế Web
Không có bình luận nào
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Màu sắc được hiển thị trong máy tính nói chung và trong Web nói riêng đều là sự kết hợp giữa 3 màu chính: ĐỎ (RED), XANH LÁ (GREEN) VÀ XANH DƯƠNG (BLUE)....