[Node.js] Phần 9: Tải tập tin lên trong Node.js
Có 1 bình luận
Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải các tập tin từ máy tính lên server thông qua module Formidable (tiếng Anh từ Formidable có nghĩa là vượt...
[Node.js] Phần 8: Các sự kiện trong Node.js
Có 2 bình luận
Node.js hỗ trợ các sự kiện trong các ứng dụng rất hoàn hảo. Các hành động trong máy tính được gọi là 1 sự kiện (event), chẳng hạn như mở...
[Node.js] Phần 7: Node.js NPM
Có 2 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về NPM trong Node.JS. NPM là một gói quản lý cho các gói Node.js hay các module mà bạn muốn có. Website...
[Node.js] Phần 6: Module URL trong Node.js
Có 2 bình luận
Như trong bài trước, module URL dùng để tách địa chỉ web thành các phần đọc được. Để nhúng module URL ứng dụng, bạn chỉ cần dùng phương thức require()....
[Node.js] Phần 5: Module File System trong Node.js
Có 2 bình luận
Node.js đóng vai trò là 1 File Server (máy chủ tập tin). Module File System (hệ thống tập tin) trong Node.js cho phép bạn tương tác với các tập tin...
[Node.js] Phần 4: Module HTTP Node.js
Không có bình luận nào
Bài trước chúng ta đã làm quen 1 module gọi là HTTP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về module này. Module tích hợp sẵn HTTP Module...
[Node.js] Phần 3: Module Node.js
Có 1 bình luận
Module Node.js là gì? Module được xem như là thư viện JavaScript chứa tập các hàm bạn muốn thêm vào ứng dụng của bạn. Module tích hợp (Built-in Module) Node.js...
[Node.js] Phần 2: Cài đặt Node.js
Có 2 bình luận
Website chính thức của Node.js chứa các hướng dẫn cài đặt (bằng tiếng Anh) là https://nodejs.org. Bạn vào địa chỉ trên, sau đó tải về gói LTS (Recommended for Most...
[Node.js] Phần 1: Giới thiệu về Node.js
Không có bình luận nào
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Node.js là 1 framework phía server mã nguồn mở và miễn phí. Node.js có phép bạn chạy JavaScript trên server và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix,...