[Bootstrap] Phần 28: Affix (phần cuối)
Có 4 bình luận
Trong bài học này chúng ta sẽ học về affix, 1 phần tử cho phép cố định 1 vùng nào đó trên trang web. Thông thường, thanh điều hướng menu hoặc các nút biểu...