[AngularJS] Phần 16: Sự kiện AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS có các chỉ thị sự kiện HTML riêng. Bạn có thể thêm các listener sự kiện Angular vào các phần tử HTML bằng cách dùng 1 trong các chỉ...