Kết nối

[PHP] Phần 8: Hằng số

693 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 18/07/2018 lúc 16:32:56

Chúng ta tiếp tục học về hằng số và cách sử dụng hằng số trong PHP thông qua bài viết này.

Hằng số
Hằng số (constant) là các biến phải được định nghĩa trước và không thể thay đổi giá trị. Tên 1 hằng số bắt đầu bằng 1 ký tự hoặc dấu gạch chân _ và không có ký hiệu $ ở trước. Khác với biến, hằng số được tự động định nghĩa có quy mô toàn cục trong toàn bộ mã nguồn.

Tạo hằng số
Để tạo 1 hằng số, chúng ta sử dụng hàm define() với cú pháp:

define(name, value, case-insentitive)

với các tham số:

  • name: tên của hằng số
  • value: giá trị của hằng số
  • case-insensitive: đặc tả tên hằng số có không phân biệt hoa thường hay không, mặc định là false.

Ví dụ sau mô tả tạo 1 hằng số với tên phân biệt hoa thường:

<?php
define("GREETING", "Chào mừng đến với dammio.com!");
echo GREETING;
?>

Ví dụ tiếp theo mô tả cách tạo 1 hằng số không phân biệt hoa thường:

<?php
define("GREETING", "Chào mừng đến với dammio.com!", true);
echo greeting;
?>

Hằng số toàn cục
Các hằng số được tự động định nghĩa có tính toàn cục và có thể được truy xuất ở bất kỳ đâu trong mã nguồn. Ví dụ sau mô tả cách dùng 1 hằng số bên trong 1 hàm, ngay cả khi hằng số này được khai báo bên ngoài hàm số.

<?php
define("GREETING", "Chào mừng đến với dammio.com!");

function myTest() {
    echo GREETING;
}

myTest();
?>

Đến đây, bài viết đã trình bày cách tạo và sử dụng hằng số trong PHP. Bạn có thể dùng hằng số cho các tham số cố định trên trang Web, chẳng hạn như thông tin cấu hình website.

2
Để lại bình luận

avatar
1000
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Các tác giả bình luận
Các tác giả bình luận gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất được bình chọn nhiều nhất
Thông báo của