Kết nối

[PHP] Phần 12: Vòng lặp

1.942 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 18/07/2018 lúc 16:36:56
Thể loại: Lập trình Web với PHP 

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lặp trong PHP. Chúng ta sử dụng vòng lặp để chạy các đoạn code lặp lại khi thực thi 1 chức năng/nhiệm vụ nào đó. Trong PHP, chúng ta có các mệnh đề lặp như sau:

 • while: lặp thông qua 1 đoạn code nếu điều kiện lặp là đúng
 • do…while: thực thi đoạn code trước, nếu điều kiện lặp là đúng thì thực thi đoạn code đó lặp lại tiếp theo
 • for: thực thi đoạn code theo số lần lặp được mô tả
 • foreach: lặp đoạn code với mỗi phần tử trong 1 mảng nào đó


Vòng lặp while
Vòng lặp while trong PHP lặp lại đoạn code nếu điều kiện lặp là đúng.

while (điều kiện) {
//code thực hiện khi điều kiện đúng
}

Trong ví dụ sau, biến $x có giá trị ban đầu là 1. Sau đó, thực hiện vòng lặp while với điều kiện $x nhỏ hơn hoặc bằng 5, và $x sẽ tăng lên 1 đơn vị trong mỗi lần lặp.
while

$x = 1; 

while($x <= 5) {
  echo "Dammio.com - Số hiện tại là: $x <br>";
  $x++;
} 

Vòng lặp do…while
Vòng lặp do…while luôn thực hiện đoạn code trước 1 lần, sau đó sẽ kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng sẽ lặp lại đoạn code.

do {
//thực thi đoạn mã
} while (điều kiện);

Trong đoạn code sau, biến $x có giá trị ban đầu là 1. Sau đó, khi thực hiện vòng lặp do while, giá trị của biến x sẽ tăng dần lên 1 đơn vị. Sau đó, điều kiện sẽ được kiểm tra ($x <= 5) và vòng lặp tiếp tục chạy theo điều kiện.

<?php 
$x = 1; 

do {
  echo "Dammio.com - Số hiện tại là: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>

Ví dụ tiếp theo nếu thiết lập giá trị ban đầu của biến $x là 6, thì khi chạy vòng do while, đoạn code vẫn chạy 1 lần trước khi kiểm tra điều kiện ($x <= 5).
do_while_loop

<?php 
$x = 6;

do {
  echo "Dammio.com - Số hiện tại là: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>

Vòng lặp for
Vòng lặp for được dùng để thực hiện việc lặp lại đoạn code nào đó theo số lần cụ thể cho trước.

for (init counter; test counter; increment counter) {
//mã thực thi
}

Các tham số:

 • init counter: giá trị đếm khởi tạo của vòng lặp
 • test counter: Điều kiện lặp, nếu điều kiện đúng thì tiếp tục lặp, điều kiện sai thì thoát khỏi vòng lặp.
 • increment counter: xác định đơn vị tăng của giá trị đếm
Liên quan:  [PHP] Phần 10: Mệnh đề if...else...ifelse

Ví dụ sau đây hiển thị các số từ 0 đến 10:
for_loop

<?php 
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "Dammio.com - Số hiện tại là: $x <br>";
} 
?>

Vòng lặp foreach
Vòng lặp foreach chỉ hoạt động với mảng dữ liệu, được dùng để lặp qua từng phần tử trong mảng.

foreach ($array as $value) {
//đoạn mã thực thi
}

Với mỗi vòng lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho biến $value và con trỏ mảng sẽ di chuyến đến vị trí tiếp theo cho đến khi đến vị trí cuối cùng trong mảng.

Ví dụ sau mô tả 1 vòng lặp in ra các giá trị phần tử của 1 mảng.
foreach_loop

<?php 
$colors = array("đỏ - dammio.com", "xanh", "tím", "vàng"); 

foreach ($colors as $value) {
  echo "$value <br>";
}
?>

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các vòng lặp trong PHP, tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác.

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2016). [PHP] Phần 12: Vòng lặp. https://www.dammio.com/2016/11/19/php-phan-12-vong-lap.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {[PHP] Phần 12: Vòng lặp},
  year = {2016},
  url = {https://www.dammio.com/2016/11/19/php-phan-12-vong-lap},
  urldate = {2024-07-25}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x