Kết nối

IDLE_Python

5 lượt xem 
 
 

Chọn IDLE (môi trường tích hợp cho Python) để có thể chạy Python ở chế độ soạn thảo.

Để lại bình luận

avatar
1000
  Theo dõi  
Thông báo của