Kết nối

Entity Framework

 Đăng ngày:
4.214 lượt xem 
 
 

Entity Framework (viết tắt là EF) là một framework ánh xạ quan hệ đối tượng mã nguồn mở dành cho ADO.NET. Entity Framework là một phần của .NET Framework, nhưng từ phiên bản Entity framework version 6, EF tách ra và độc lập với .NET framework.

EF được phát triển bởi Microsoft lần đầu vào ngày 11 tháng 08 năm 2008 và hiện tại, phiên bản ổn định là 6.2.0. Dự án EF trên GitHub có đường dẫn: https://github.com/aspnet/EntityFramework6.

EF được viết bằng ngôn ngữ C#, trên nền .NET Framework với kiểu ánh xạ quan hệ thực thể. EF có giấy phép bản quyền dạng Apache License.

Bạn có thể học khóa học EF miễn phí tại: https://www.dammio.com/category/lap-trinh-web-voi-asp-net/entity-framework.

« Back to Glossary Index

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *