Kết nối

Internet

 Đăng ngày:
2.628 lượt xem 
 
 

Internet là một hệ thống toàn cầu các mạng máy tính kết nối với nhau sử dụng bộ giao thức Internet ((TCP/IP) để liên kết các thiết bị ở khắp nơi trên thế giới. Internet chứa các mạng chính phủ, doanh nghiệp, học viện, công cộng, riêng tư, liên kết bằng các công nghệ mạng như mạng quang, mạng không dây và mạng điện tử. Người dùng có thể truy cập Internet ở bất kỳ đâu và tiếp cận lượng thông tin khổng lồ, phong phú với các dịch vụ điển hình như Web, thư điện tử, điện thoại Internet, và chia sẻ tập tin.

« Back to Glossary Index

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *