SEO cơ bản

502 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về SEO cơ bản để áp dụng cho các trang web nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm và cạnh tranh từ khóa ở Google và các cơ chế tìm kiếm khác.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Tiêu đề trang
2 Phần 2: Thẻ meta “description”
3 Phần 3: Cải thiện cấu trúc đường dẫn URL
4 Phần 4: Phân chia cấu trúc website hợp lý, dễ truy cập
5 Phần 5: Quản lý chất lượng nội dung và dịch vụ