Biểu đồ người dùng Internet Việt Nam

625 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 24/05/2018 lúc 17:00:03
Thể loại: Biểu đồ 

Biểu đồ thống kê người dùng Internet ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay do DAMMIO xây dựng, được tổng hợp từ các nguồn dữ liệu uy tín như VNNIC, Internet Live Stats, IndexMundi và Stalista.

Xin vui lòng trích dẫn nguồn từ DAMMIO nếu bạn tái sử dụng biểu đồ này.

Năm Số lượng người dùng Nguồn
1996 101 IndexMundi
1997 3003 IndexMundi
1998 10703 IndexMundi
1999 100422 IndexMundi
2000 204125 VNNIC
2001 1026743 VNNIC
2002 1519569 VNNIC
2003 3125651 VNNIC
2004 6345049 VNNIC
2005 10710980 VNNIC
2006 14683783 VNNIC
2007 17718112 VNNIC
2008 20834401 VNNIC
2009 22779887 VNNIC
2010 26784035 VNNIC
2011 30552417 VNNIC
2012 31200000 VNNIC
2013 40115272 InternetLiveStats
2014 44649715 InternetLiveStats
2015 47499416 InternetLiveStats
2016 49063762 InternetLiveStats
2017 53860000 Stalista
2018 55190000
64000000*
Stalista, We Are Social

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

avatar
1000
  Subscribe  
Notify of