Kết nối

[Bootstrap] Phần 5: Bảng

7.199 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 10/01/2017 lúc 18:14:41
Thể loại: Bootstrap, Thiết kế Web 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học các các trang trí cho bảng trong Bootstrap.

Lớp .table: Lớp này để định nghĩa 1 bảng với các phong cách mặc định trong Bootstrap. Chúng ta xét đến đoạn mã sau:

table_bootstrap

<div class="container">
 <h2>Basic Table</h2>
 <p>Lớp .table thêm các phong cách cơ bản (padding và các dòng ngăn cách ngang) cho 1 bảng:</p>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Tên</th>
    <th>Họ</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Lớp .table-striped: Lớp này thêm các nền vạch ngang cho các dòng trong bảng

table_stripedrows

<div class="container">
 <h2>Các dòng vạch ngang</h2>
 <p>Lớp .table-striped thêm các nền vạch ngang cho bảng</p>
 <table class="table table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Tên</th>
    <th>Họ</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Lớp table-bordered: cho phép thêm viền ở các cạnh của bảng và ô.

table_border

<div class="container">
 <h2>Viền cho bảng</h2>
 <p>Lớp .table-bordered thêm các viền cho tất cả ô trong bảng</p>
 <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>Tên</th>
    <th>Họ</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Lớp .table-hover: Lớp định nghĩa phong cách khi rê chuột lên các dòng trong bảng, mặc định dòng được tô màu xám khi rê chuột lên.

table_hover

<div class="container">
 <h2>Các dòng Hover</h2>
 <p>Lớp .table-hover cho phép kích hoạt trạng thái hover cho các dòng trong bảng</p>
 <table class="table table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Tên</th>
    <th>Họ</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Lớp .table-condensed: Lớp này làm bảng hẹp hơn bằng cách giảm các padding xuống 1 nửa.

Tô màu cho các dòng trong bảng
Trong phần này, chúng ta sử dụng các lớp .active, .success, .info, .warning, .danger để tô màu cho các dòng, cột và ô trong bảng ở vị trí phần tử td hoặc tr.

table_context

<div class="container">
 <h2>Các lớp ngữ cảnh</h2>
 <p>Dùng các lớp .active, .success, .info, .warning, .danger để tô màu cho bảng</p>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Tên</th>
    <th>Họ</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr class="success">
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr class="danger">
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr class="info">
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Lớp .table-responsive: Lớp này giúp tạo ra 1 bảng đáp ứng thích hợp cho tất cả giao diện màn hình khác nhau mà không có sự thay đổi.

<div class="table-responsive">
 <table class="table">
  ...
 </table>
</div>

Như vậy, trong bài này, chúng ta đã học được các lớp cơ bản để định nghĩa cho phong cách bảng ở Bootstrap.

Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments