Kết nối

[Bootstrap] Phần 27: Scrollspy

4.059 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 11/01/2017 lúc 00:28:42
Thể loại: Bootstrap, Chưa phân loại 

Bài viết giới thiệu về cách tạo scrollspy, được dùng để tự động cập nhật liên kết trong danh sách điều hướng dựa trên vị trí cuộn nội dung.

Cách tạo scrollspy
Trong ví dụ sau sẽ hướng dẫn bạn cách tạo scrollspy.
scrollbar

<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="50">
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">Dammio.com</a>
  </div>
  <div>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li><a href="#section1">Phần 1</a></li>
     <li><a href="#section2">Phần 2</a></li>
     <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Phần 3 <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li><a href="#section3a">Phần 3a</a></li>
       <li><a href="#section3b">Phần 3b</a></li>
      </ul>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</nav>

<div id="section1" style="padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #1E88E5;" class="container-fluid">
 <h1>Phần 1</h1>
 <p>Nội dung phần 1</p>
</div>
<div id="section2" style="padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #673ab7;" class="container-fluid">
 <h1>Phần 2</h1>
 <p>Nội dung phần 2</p>
</div>
<div id="section3a" style="padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #ff9800;" class="container-fluid">
 <h1>Phần 3a</h1>
 <p>Nội dung phần 3a</p>
</div>
<div id="section3b" style="padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #00bcd4;" class="container-fluid">
 <h1>Phần 3b</h1>
 <p>Nội dung phần 3b</p>
</div>
</body>

Giải thích ví dụ:
– Thêm data-spy=”scroll” vào phần tử được dùng là 1 vùng cuộn (thông thường là phần tử body). Sau đó, thêm thuộc tính data-target với giá trị id hoặc tên lớp của thanh điều hướng (.navbar). Điều này chắc chắn navbar được kết nối với vùng cuộn. Lưu ý các phần tử cuộn phải khớp chỉ số id với liên kết bên trong thanh navbar (div id=”section1″ phải khớp với liên kết a href=”#section1″).
– Thuộc tính tùy chọn data-offset đặc tả số pixel tới offset từ top khi tính toán vị trí cuộn. Điều này giúp bạn cảm thấy liên kết bên trong thanh navbar thay đổi thay đổi trạng thái kích hoạt quá sớm hoặc quá muộn khi chuyển đến các phần tử cuộn. Mặc định của giá trị data-offset là 10px.

Liên quan:  Câu hỏi: Vì sao thiết kế "mobile-first" lại trở nên phổ biến?

Menu cuộn theo chiều dọc
Trong ví dụ này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu 1 menu cho thể thay đổi vị trí các mục con khi cuộn đến nội dung của mục tương ứng.
vertical_scrollspy

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 body {
   position: relative;
 }
 ul.nav-pills {
   top: 20px;
   position: fixed;
 }
 div.col-sm-9 div {
   height: 250px;
   font-size: 28px;
 }
 #section1 {color: #fff; background-color: #1E88E5;}
 #section2 {color: #fff; background-color: #673ab7;}
 #section3a {color: #fff; background-color: #ff9800;}
 #section3b {color: #fff; background-color: #00bcd4;}
 
 @media screen and (max-width: 810px) {
  #section1, #section2, #section3, #section41, #section42 {
    margin-left: 150px;
  }
 }
 </style>
</head>

<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="20">

<div class="container">
 <div class="row">
  <nav class="col-sm-3" id="myScrollspy">

   <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    <li class="active"><a href="#section1">Phần 1 - dammio.com</a></li>
    <li><a href="#section2">Phần 2 - dammio.com</a></li>
    
    <li class="dropdown">
     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Phần 3 - dammio.com<span class="caret"></span></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#section3a">Phần 3a</a></li>
      <li><a href="#section3b">Phần 3b</a></li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </nav>
  <div class="col-sm-9">
   <div id="section1">
    <h1>Phần 1</h1>
    <p>Nội dung phần 1</p>
   </div>
   <div id="section2">
    <h1>Phần 2</h1>
    <p>Nội dung phần 2</p>
   </div>

   <div id="section3a">
    <h1>Phần 3a</h1>
    <p>Nội dung phần 3a</p>
   </div>
   <div id="section3b">
    <h1>Phần 3b</h1>
    <p>Nội dung phần 3b</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
</body>
</html>

Như vậy bài viết giúp chúng ta biết cách tạo các scrollspy trong Bootstrap, bạn có thể áp dụng cách này với nội dung 1 số trang hỏi đáp hay mục lục để đạt được hiệu quả giao diện cao.

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2016). [Bootstrap] Phần 27: Scrollspy. https://www.dammio.com/2016/11/02/bootstrap-phan-27-scrollspy.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {[Bootstrap] Phần 27: Scrollspy},
  year = {2016},
  url = {https://www.dammio.com/2016/11/02/bootstrap-phan-27-scrollspy},
  urldate = {2024-07-23}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x