Kết nối

[AngularJS] Phần 8: Phạm vi trong AngularJS

1.048 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 04/03/2017 lúc 15:12:48
Thể loại: AngularJS, Thiết kế Web 

Phạm vi (scope) là phần ràng buộc giữa HTML (view) và JavaScript (controller). Phạm vi là 1 đối tượng với các phương thức và thuộc tính có sẵn. Phạm vi sẵn có cho view và controller.

Cách dùng phạm vi
Khi tạo 1 điều khiển trong AngularJS, chúng ta phải đưa đối tượng $scope thành 1 đối số. Các thuộc tính được tạo trong điều khiển, có thể được chuyển đến view như ví dụ sau.

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<h1>{{carname}}</h1>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.carname = "Dammio";
});
</script>

Khi thêm các thuộc tính vào đối tượng $scope ở controller, view (HTML) sẽ truy cập được đến các thuộc tính này. Trong view, chúng ta không dùng tiền tố $scope mà chỉ dùng tên thuộc tính, ví dụ như {{carname}}.

Cách hiểu về phạm vi
Một ứng dụng AngularJS gồm các phần:

 • View: chính là HTML
 • Model: nơi chứa dữ liệu cho view hiện tại
 • Controller: chứa hàm JavaScript để tương tác với dữ liệu.

Theo đó, phạm vi (scope) được xem là Model. Phạm vi là 1 đối tượng JavaScript với các thuộc tính và phương thức sẵn có cho cả view và controller. Ví dụ sau mô tả việc thay đổi ở view, model và controller cũng cập nhập theo.

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">

<input ng-model="name">

<h1>Tên tôi là {{name}}</h1>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);

app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.name = "Dammio Com";
});
</script>

Chúng ta phải luôn hiểu rõ scope nằm ở đâu trong ứng dụng. Trong các ví dụ trên, chúng ta chỉ thấy 1 phạm vi (scope), và vậy việc nắm bắt scope ở đâu rất dễ dàng, tuy nhiên với các ứng dụng lớn thì có các phần ở HTML DOM chỉ truy cập đến các phạm vi (scope) nhất định nào đó. Khi dùng chỉ thị ng-repeat, mỗi phần tử truy cập đến đối tượng lặp hiện tại như ví dụ sau.

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">

<ul>
  <li ng-repeat="x in names">{{x}}</li>
</ul>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);

app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.names = ["Dammio", "Ta", "Com"];
});
</script>

Mỗi phần tử <li> truy cập đến đối tượng hiện tại, trong ví dụ là 1 chuỗi (string) được thay cho bằng cách dùng biến x.

Phạm vi gốc (root scope)
Tất cả các ứng dụng có 1 phạm vi gốc ($rootScope) được tạo bởi phần tử HTML chứa chỉ thị ng-app. Phạm vi gốc sẵn có cho toàn bộ ứng dụng. Nếu 1 biến có cùng tên ở phạm vi hiện tại và phạm vi gốc, ứng dụng sẽ dùng biến ở phạm vi hiện tại.

Biến tên là “color” xuất hiện ở cả phạm vi gốc và phạm vi điều khiển.

<body ng-app="myApp">

<p>Biến color ở phạm vi gốc:</p>
<h1>{{color}}</h1>

<div ng-controller="myCtrl">
  <p>Biến color ở phạm vi điều khiển:</p>
  <h1>{{color}}</h1>
</div>

<p>Biến color ở phạm vi gốc:</p>
<h1>{{color}}</h1>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.run(function($rootScope) {
  $rootScope.color = 'xanh';
});
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.color = "đỏ";
});
</script>
</body>

Kết luận: bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ về cách dùng phạm vi (scope) trong AngularJS, mời các bạn tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo về AngularJS.

2
Để lại bình luận

avatar
1000
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Các tác giả bình luận
Các tác giả bình luận gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất được bình chọn nhiều nhất
Thông báo của