Kết nối

[HTML/HTML5] Phần 9: Định dạng văn bản HTML

1.560 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 03/08/2017 lúc 12:30:29
Thể loại: HTML/HTML5, Thiết kế Web 

Trong bài trước, bạn đã học về các thuộc tính phong cách HTML. HTML chứa 1 số phần tử có ý nghĩa để định nghĩa văn bản. HTML sử dụng các phần tử như <b> và <i> để định dạng kết quả hiển thị, như in đậm hay in nghiêng văn bản.

Các phần tử định dạng văn bản được liệt kê như sau:

  • b – In đậm văn bản
  • strong – In đậm văn bản
  • i – In nghiêng văn bản
  • em – In nghiêng văn bản
  • mark – Đánh dấu văn bản
  • small – Văn bản nhỏ
  • del – Văn bản bị gạch
  • ins – Gạch chân văn bản
  • sub – Văn bản nhỏ dưới chân
  • sup – Văn bản nhỏ ở trên đầu

Phần tử b và strong
Cả hai phần tử này đều dùng để in đậm văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đây là văn bản bình thường. --- dammio.com</p>

<p><b>Đây là văn bản in đậm dùng phần tử b.</b></p>

<p><strong>Đây là văn bản in đậm dùng phần tử strong.</strong></p>

</body>
</html>

Phần tử strong định nghĩa văn bản in đậm, với ý nghĩa strong là mạnh mẽ (dùng trong Semantic Web, làm cho cấu trúc web có ý nghĩa hơn).

Phần tử i và em
Cả hai phần tử này đều dùng để in nghiêng văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đây là văn bản bình thường. --- dammio.com</p>

<p><i>Đây là văn bản in nghiêng dùng phần tử i.</i></p>

<p><em>Đây là văn bản in nghiêng dùng phần tử em.</em></p>

</body>
</html>

Phần tử em định nghĩa văn bản in nghiêng, với tầm quan trọng ngữ nghĩa.

Phần tử small
Phần tử small làm văn bản nhỏ lại.

<h2>Dòng chữ <small>nhỏ lại</small> nè! --- dammio.com</h2>

Phần tử mark
Phần tử này để đánh dấu, tô sáng văn bản.

<h2>Dòng chữ <mark>tô sáng</mark> nè! --- dammio.com</h2>

Phần tử del
Phần tử del định nghĩa văn bản bị gạch bỏ (gạch ngang chữ).

<p>Tôi thích màu <del>tím</del> xanh lá cây. --- dammio.com</p>

Phần tử ins
Phần tử này dùng để gạch chân văn bản hoặc có nghĩa là chèn thêm (insert) văn bản.

<p>Màu tôi thích là màu <ins>xanh</ins> vàng.</p>

Phần tử sub và sup
Hai phần tử này dùng để tạo chữ nhỏ ở dưới chân văn bản hoặc trên đầu văn bản.

<p>Đây là <sub>văn bản nhỏ dưới chân</sub>. --- dammio.com</p>
<p>Đây là <sup>văn bản nhỏ trên đầu</sup>.</p>

Kết luận: Bạn đã học được 1 số phần tử HTML để định nghĩa văn bản rồi nhé, coi như đủ xài. Mời bạn tiếp tục bài tiếp theo để học thêm về HTML.

1
Để lại bình luận

avatar
1000
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Các tác giả bình luận
Các tác giả bình luận gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất được bình chọn nhiều nhất
Thông báo của