Kết nối

[HTML/HTML5] Phần 9: Định dạng văn bản HTML

2.790 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 03/08/2017 lúc 12:30:29
Thể loại: HTML/HTML5, Thiết kế Web 

Trong bài trước, bạn đã học về các thuộc tính phong cách HTML. HTML chứa 1 số phần tử có ý nghĩa để định nghĩa văn bản. HTML sử dụng các phần tử như <b> và <i> để định dạng kết quả hiển thị, như in đậm hay in nghiêng văn bản.

Các phần tử định dạng văn bản được liệt kê như sau:

  • b – In đậm văn bản
  • strong – In đậm văn bản
  • i – In nghiêng văn bản
  • em – In nghiêng văn bản
  • mark – Đánh dấu văn bản
  • small – Văn bản nhỏ
  • del – Văn bản bị gạch
  • ins – Gạch chân văn bản
  • sub – Văn bản nhỏ dưới chân
  • sup – Văn bản nhỏ ở trên đầu

Phần tử b và strong
Cả hai phần tử này đều dùng để in đậm văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đây là văn bản bình thường. --- dammio.com</p>

<p><b>Đây là văn bản in đậm dùng phần tử b.</b></p>

<p><strong>Đây là văn bản in đậm dùng phần tử strong.</strong></p>

</body>
</html>

Phần tử strong định nghĩa văn bản in đậm, với ý nghĩa strong là mạnh mẽ (dùng trong Semantic Web, làm cho cấu trúc web có ý nghĩa hơn).

Phần tử i và em
Cả hai phần tử này đều dùng để in nghiêng văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đây là văn bản bình thường. --- dammio.com</p>

<p><i>Đây là văn bản in nghiêng dùng phần tử i.</i></p>

<p><em>Đây là văn bản in nghiêng dùng phần tử em.</em></p>

</body>
</html>

Phần tử em định nghĩa văn bản in nghiêng, với tầm quan trọng ngữ nghĩa.

Phần tử small
Phần tử small làm văn bản nhỏ lại.

<h2>Dòng chữ <small>nhỏ lại</small> nè! --- dammio.com</h2>

Phần tử mark
Phần tử này để đánh dấu, tô sáng văn bản.

<h2>Dòng chữ <mark>tô sáng</mark> nè! --- dammio.com</h2>

Phần tử del
Phần tử del định nghĩa văn bản bị gạch bỏ (gạch ngang chữ).

<p>Tôi thích màu <del>tím</del> xanh lá cây. --- dammio.com</p>

Phần tử ins
Phần tử này dùng để gạch chân văn bản hoặc có nghĩa là chèn thêm (insert) văn bản.

<p>Màu tôi thích là màu <ins>xanh</ins> vàng.</p>

Phần tử sub và sup
Hai phần tử này dùng để tạo chữ nhỏ ở dưới chân văn bản hoặc trên đầu văn bản.

<p>Đây là <sub>văn bản nhỏ dưới chân</sub>. --- dammio.com</p>
<p>Đây là <sup>văn bản nhỏ trên đầu</sup>.</p>

Kết luận: Bạn đã học được 1 số phần tử HTML để định nghĩa văn bản rồi nhé, coi như đủ xài. Mời bạn tiếp tục bài tiếp theo để học thêm về HTML.

Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments