Kết nối

[ASP.NET MVC] Phần 16: Phân trang trong ASP.NET MVC (mở rộng)

16.770 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 27/09/2023 lúc 21:24:26
Thể loại: ASP.NET MVC, Lập trình Web 

Trong phần này, bạn tiếp tục học cách thêm 1 tính năng phân trang với kích thước trang cho phép người dùng tự chọn trong danh sách DropDown có sẵn.

Sửa phương thức Index trong tập tin Controller/LinkController.cs

Bạn mở tập tin này và chỉnh sửa phương thức Index theo đoạn mã dưới đây. Trước hết, bạn thêm 2 tham số int? size, int? page vào phương thức và thuộc tính [HttpGet] được thêm ở đầu phương thức Index dùng để định nghĩa việc submit form ở View là kiểu HttpGet nhằm lấy biến dữ liệu trên URL (ví dụ: http://localhost:xxxx/Link?page=2&size=10). Chúng ta sử dụng một List với mỗi item kiểu SelectListItem để thêm giá trị kích thước trang. Mục 1.1 chúng ta thêm phần tử kích thước trang hiện thời đang được chọn. Mục 1.2 thì sử dụng 2 biến ViewBag, size (danh sách DropDown) và currentSize (kích thước trang hiện thời) để giữ trạng thái trên URL.

[HttpGet]
// GET: /Link/
public ActionResult Index(int? size, int? page)
{

	// 1. Tạo list pageSize để người dùng có thể chọn xem để phân trang
	// Bạn có thể thêm bớt tùy ý --- dammio.com
	List<SelectListItem> items = new List<SelectListItem>();
	items.Add(new SelectListItem { Text = "5", Value = "5" });
	items.Add(new SelectListItem { Text = "10", Value = "10" });
	items.Add(new SelectListItem { Text = "20", Value = "20" });
	items.Add(new SelectListItem { Text = "25", Value = "25" });
	items.Add(new SelectListItem { Text = "50", Value = "50" });
	items.Add(new SelectListItem { Text = "100", Value = "100" });
	items.Add(new SelectListItem { Text = "200", Value = "200" });

	// 1.1. Giữ trạng thái kích thước trang được chọn trên DropDownList
	foreach(var item in items)
	{
		if (item.Value == size.ToString()) item.Selected = true;
	}

	// 1.2. Tạo các biến ViewBag
	ViewBag.size = items; // ViewBag DropDownList
	ViewBag.currentSize = size; // tạo biến kích thước trang hiện tại

	// 2. Nếu page = null thì đặt lại là 1.
	page = page ?? 1; //if (page == null) page = 1;

	// 3. Tạo truy vấn, lưu ý phải sắp xếp theo trường nào đó, ví dụ OrderBy
	// theo LinkID mới có thể phân trang.
	var links = (from l in db.Links
				 select l).OrderBy(x => x.LinkID);

	// 4. Tạo kích thước trang (pageSize), mặc định là 5.
	int pageSize = (size ?? 5);

	// 4.1 Toán tử ?? trong C# mô tả nếu page khác null thì lấy giá trị page, còn
	// nếu page = null thì lấy giá trị 1 cho biến pageNumber.
	int pageNumber = (page ?? 1);

	// 5. Trả về các Link được phân trang theo kích thước và số trang.
	return View(links.ToPagedList(pageNumber, pageSize));
}

Các mục khác như 3, 4, 4.1, và 5 không có gì thay đổi so với phần trước.

Liên quan:  Có thể sử dụng tối đa bao nhiêu cookie trên 1 website?

Sửa giao diện Views/Link/Index.cshtml

Ở trang View Index.cshtml, chúng ta chủ yếu sửa ở phần cuối trang theo mã như sau.

<!-- Thêm thư viện -->
@model PagedList.IPagedList<DammioMVC1.Models.Link>
@using PagedList.Mvc;
<!-- Kết thúc-->

@{
  ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Index</h2>

<p>
  @Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>

<table class="table">
  <tr>
    <th>
      LinkID
    </th>
    <th>
      LinkName
    </th>
    <th>
      LinkDescription
    </th>
    <th>
      LinkURL
    </th>
    <th>
      CategoryName
    </th>
  </tr>

@foreach (var item in Model) {
  <tr>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkID)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkName)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkDescription)
    </td> 
    <td> 
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkURL)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Category.CategoryName)
    </td>
    <td>
      @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.LinkID }) |
      @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.LinkID }) |
      @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.LinkID })
    </td>
  </tr>
}

</table>

<!-- Thêm mã phân trang -->
<br />
<div class="row">
  <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xs-6 col-sm-6">
    @using (Html.BeginForm("Index","Link",FormMethod.Get))
    {
      <p>
        Kích thước trang: @Html.DropDownList("size", (List<SelectListItem>)ViewBag.size, new { @onchange = "this.form.submit();" })
      </p>
    }
  </div> 
  <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xs-6 col-sm-6 text-right">
    Trang: @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) / @Model.PageCount
  </div>
</div>

@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page, size = ViewBag.currentSize }))
<!-- Kết thúc -->

Nhìn vào phần cuối trang, bạn có thể thấy chúng ta sử dụng 1 form với kiểu GET và submit về phương thức Index ở controller Link (LinkController.cs). Trong form này, chúng ta dùng 1 DropDownList lấy dữ liệu từ biến ViewBag.size và sử dụng sự kiện onchange để submit trực tiếp form mà không cần nút submit.

Ở phần phân trang, Url.Action là các liên kết phân trang với 2 tham số là page và size với size là kích thước trang hiện thời (mặc định size là 5).

Thử nghiệm

Bạn build dự án, chạy đường dẫn http://localhost:xxxx/Link để xem kết quả như sau.

Kích thước trang mặc định là 5 (size = 5), do đó bạn có cố tình hack injection kiểu http://localhost:45033/Link?size=aaaaa thì kết quả vẫn hiển thị mặc định, tức 5 Link trên 1 trang.

Trường hợp người dùng cố tình tạo số trang lớn (kiểu http://localhost:45033/Link?page=999999) thì đơn giản trang sẽ không hiện kết quả. Bạn có thể dùng mệnh đề if bắt lỗi ở phương thức Index nếu muốn như sau.

Kết luận

Bài viết đã chỉ thêm cho bạn 1 phương pháp để phân trang mà kích thước trang người dùng có thể tự chọn. DAMMIO mời bạn theo dõi phần tiếp theo nhé.

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2018). [ASP.NET MVC] Phần 16: Phân trang trong ASP.NET MVC (mở rộng). https://www.dammio.com/2018/11/02/asp-net-mvc-phan-16-phan-trang-trong-asp-net-mvc-mo-rong.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {[ASP.NET MVC] Phần 16: Phân trang trong ASP.NET MVC (mở rộng)},
  year = {2018},
  url = {https://www.dammio.com/2018/11/02/asp-net-mvc-phan-16-phan-trang-trong-asp-net-mvc-mo-rong},
  urldate = {2024-06-21}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phương
5 năm trước

Tiếp đi anh ơi, đang rất hay nè

Minh
Minh
5 năm trước

Tiếp đi ad ơi

Vato Tran
5 năm trước

Cám ơn những bài viết của bạn đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Mong những bài viết mới từ bạn.

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x