Kết nối

Câu hỏi: Làm sao để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP?

146 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 16/09/2023 lúc 22:07:25

Câu trả lời: Để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP, bạn cần sử dụng các hàm và thư viện cung cấp sẵn trong PHP. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách thực hiện kết nối:

Bước 1. Trước hết, bạn cần nắm các thông tin

 • Tên máy chủ MySQL (thường là “localhost” nếu MySQL chạy trên cùng máy)
 • Tên người dùng MySQL
 • Mật khẩu người dùng MySQL
 • Tên cơ sở dữ liệu MySQL bạn muốn kết nối đến.

Bước 2. Dùng hàm mysqli_connect để kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL

<?php
$servername = "localhost"; // Tên máy chủ MySQL
$username = "your_username"; // Tên người dùng MySQL
$password = "your_password"; // Mật khẩu người dùng MySQL
$database = "your_database"; // Tên cơ sở dữ liệu MySQL

// Thử kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die("Kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

echo "Kết nối đến cơ sở dữ liệu thành công!";
?>

Bước 3. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể thực hiện các truy vấn MySQL sử dụng biến $conn. Ví dụ:

<?php
// Thực hiện truy vấn SQL
$sql = "SELECT * FROM your_table";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Xử lý kết quả
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "ID: " . $row["id"] . " - Tên: " . $row["name"] . "<br>";
  }
} else {
  echo "Không có dữ liệu.";
}

// Đóng kết nối sau khi hoàn thành
mysqli_close($conn);
?>

Tới đây, bạn chú ý phải thay thế “your_username“, “your_password“, “your_database“, và “your_table” bằng các giá trị thực tế trong ứng dụng của bạn và phải bảo mật thông tin này. Ngoài, bạn cần xem MySQL đã được cài đặt hay chưa và cho phép kết nối từ xa. Chúng tôi chúc bạn thành công!

Liên quan:  [PHP] Phần 8: Hằng số
Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2023). Câu hỏi: Làm sao để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP?. https://www.dammio.com/2023/09/15/cau-hoi-lam-sao-de-ket-noi-co-so-du-lieu-mysql-bang-php.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {Câu hỏi: Làm sao để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP?},
  year = {2023},
  url = {https://www.dammio.com/2023/09/15/cau-hoi-lam-sao-de-ket-noi-co-so-du-lieu-mysql-bang-php},
  urldate = {2024-06-21}
  }
Thẻ: , , , , , ,
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x