Bootstrap cơ bản

10.282 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về Bootstrap và cách sử dụng Bootstrap để xây dựng 1 số thành phần đơn giản trên giao diện Web.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu Bootstrap
2 Phần 2: Hệ thống lưới trong Bootstrap
3 Phần 3: Hệ thống lưới nâng cao
4 Phần 4: Văn bản
5 Phần 5: Bảng
6 Phần 6: Hình ảnh
7 Phần 7: Jumbotron, Well và Page Header
8 Phần 8: Các thông điệp cảnh báo
9 Phần 9: Nút nhấn
10 Phần 10: Nhóm nút nhấn
11 Phần 11: Glyphicon, Badge và Label
12 Phần 12: Thanh tiến trình
13 Phần 13: Phân trang
14 Phần 14: Nhóm danh sách
15 Phần 15: Panel
16 Phần 16: Dropdown
17 Phần 17: Collapse
18 Phần 18: Menu, Tab và Pill
19 Phần 19: Thanh điều hướng
20 Phần 20: Thiết kế Form
21 Phần 21: Input
22 Phần 22: Các đối tượng Media
23 Phần 23: Carousel
24 Phần 24: Modal
25 Phần 25: Tooltip
26 Phần 26: Popover
27 Phần 27: Scrollspy
28 Phần 28: Affix (phần cuối)