Cộng tác viên

1.421 lượt xem 

Website cần tuyển một số cộng tác viên (CTV) với các công việc cụ thể như sau.

Dịch bài
CTV dịch các seri bài viết về: HTML/HTML5, CSS/CSS3, JQuery, AngularJS, Web Forms ASP.NET, NodeJS, Lập trình PHP cơ bản, WordPress, …. Các yêu cầu và nguồn nội dung dịch sẽ được cung cấp.

Tự viết/biên tập nội dung
CTV đóng góp các bài viết ở chủ đề bất kỳ.

Biên tập nội dung tiếng Anh
CTV sẽ viết lại (paraphrase) các nội dung tiếng Anh cho trước, dịch nghĩa và giải thích các câu hỏi tiếng Anh.

Yêu cầu

  • Trình độ ít nhất là sinh viên đại học/cao đẳng có chuyên ngành phù hợp và đam mê công việc.
  • Nội dung bài viết ít nhất 1000 từ đối với bài tự biên tập và số lượng từ tùy theo bài dịch.
  • Nội dung viết cho website phải là nội dung đầu tiên và không sao chép sang bất cứ trang nào khác.

Thù lao
Liên hệ để biết thêm chi tiết.

Liên hệ
Liên hệ email admindammio.com.