Lập trình Python cơ bản

646 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về Python và cách sử dụng ngôn ngữ Python để xây dựng các ứng dụng lập trình cơ bản.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu tổng quan Python
2 Phần 2: Cài đặt Python
3 Phần 3. Cú pháp trong Python
4 Phần 4: Sử dụng biến, kiểu số và chuyển đổi kiểu giá trị biến trong Python
5 Phần 5: Từ khóa, toán tử, chú thích, mệnh đề và hàm trong Python
6 Phần 6: Kiểu dữ liệu chuỗi (string) trong Python
7 Phần 7: Kiểu dữ liệu chuỗi nâng cao
8 Phần 8: Danh sách (List) trong Python
9 Phần 9: Kiểu dữ liệu bộ (Tuple)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments