Kết nối

Danh sách DNS Việt Nam tin cậy tháng 05/2018

822 lượt xem 
 
Thể loại: Web Server 

Danh sách 100 DNS ở Việt Nam tính đến ngày 02/05/2018 được kiểm tra và sắp xếp theo độ tin cậy. Hầu hết các DNS Việt Nam đều ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bạn có thể kiểm tra chi tiết (Whois) các DNS này ở liên kết dẫn dến trang ripe.net.

Địa chỉ IPv4/IPv6 Khu vực Phần mềm / Phiên bản Kiểm tra lúc Tình trạng Độ tin cậy Whois
103.74.113.28
vetc-public-dns-a.vetc.com.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
125.253.125.254
ns4.odsvn.com.
ODS-3x Valid
valid
100 % Whois
112.78.1.3
bs.odsvn.com.
ODS-3x Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
123.30.175.82
coccoc.com.
Hanoi Valid
valid
97 % Whois
123.30.175.83
coccoc.com.
Hanoi Valid
valid
97 % Whois
103.199.17.90 Hanoi Valid
valid
93 % Whois
103.195.239.132 Binh Thanh Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB1446A) Valid
valid
93 % Whois
103.53.228.24 PowerDNS Authoritative Server 3.3.3 ([email protected] built 20150610125050 [email protected]) Valid
valid
97 % Whois
125.253.125.253
ns3.odsvn.com.
ODS-NS2 Valid
valid
100 % Whois
112.78.1.2
ns1.ods.vn.
ODS-3x Valid
valid
100 % Whois
116.118.111.128 Ho Chi Minh City dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
103.3.244.90
mx90244.v-1000.com.
Ho Chi Minh City 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-25.P1.el5_11.6 Valid
valid
93 % Whois
125.234.102.149
125.234.102.149.hcm.viettel.vn.
Ho Chi Minh City Microsoft DNS 6.0.6002 (17724655) Valid
valid
34 % Whois
123.30.187.59
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB14556) Valid
valid
83 % Whois
210.245.92.20
mail.hadong.gov.vn.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-25.P1.el5_11.2 Valid
valid
97 % Whois
113.190.42.214 Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
69 % Whois
118.69.168.32
mail.agrilak.com.
Ho Chi Minh City Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
97 % Whois
117.3.67.243 Hanoi Valid
valid
93 % Whois
113.190.44.127
static.vnpt-hanoi.com.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
41 % Whois
123.30.50.177
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
79 % Whois
222.255.0.28
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.113.132.171 Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
93 % Whois
180.148.0.132
idns1.vntt.vn.
Ho Chi Minh City Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
83 % Whois
182.237.20.18
ns2.itco.com.vn.
Ho Chi Minh City Valid
valid
97 % Whois
183.91.184.14
ns1.gtelmiennam.vn.
Phan Thon 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.4 Valid
valid
DNSSEC
97 % Whois
115.78.132.51 Hanoi dnsmasq-2.76 Valid
valid
93 % Whois
180.93.33.17 Da Nang dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
97 % Whois
180.93.33.11 Da Nang dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
222.255.144.122
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7600 (1DB04228) Valid
valid
100 % Whois
180.93.33.12 Da Nang dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
97 % Whois
210.245.22.125
isp-www9.hcm.fpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
210.245.89.21
webmail89-21.vmms.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
100 % Whois
113.176.14.100
static.vnpt.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
100 % Whois
101.99.35.15
static.cmcti.vn.
Ho Chi Minh City ZyWALL DNS Valid
valid
86 % Whois
222.255.167.85
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
97 % Whois
203.162.230.42
static.vnpt.vn.
Hanoi 9.3.3rc2 Valid
valid
100 % Whois
222.255.146.27
static.vnpt.vn.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-20.P1.el5_8.2 Valid
valid
100 % Whois
222.255.146.26
static.vnpt.vn.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-20.P1.el5_8.2 Valid
valid
100 % Whois
123.30.235.111
vdc235-111.vmms.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
123.30.235.114
vdc235-114.vmms.vn.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-25.P1.el5_11.2 Valid
valid
100 % Whois
116.118.104.58 Ho Chi Minh City dnsmasq-2.40 Valid
valid
48 % Whois
124.158.10.117 Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
45 % Whois
117.6.128.233 Hanoi Microsoft DNS 6.0.6002 (1772487D) Valid
valid
100 % Whois
123.30.172.180
mail.namyangdelta.com.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
69 % Whois
123.30.184.132
vdc184-132.vmms.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
222.255.144.119
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.0.6002 (17724D35) Valid
valid
97 % Whois
14.160.77.234
static.vnpt.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
100 % Whois
118.69.35.192 Ho Chi Minh City dnsmasq-2.76 Valid
valid
100 % Whois
222.255.19.252
mail.cfc.vn.
Hanoi Valid
valid
97 % Whois
222.253.253.190
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.128.242.40 dnsmasq-2.40 Valid
valid
DNSSEC
76 % Whois
103.249.103.249
ns5.odsvn.com.
ODS-3x Valid
valid
100 % Whois
123.30.171.190
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
113.190.42.156 Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
100 % Whois
116.118.111.25 Ho Chi Minh City dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
83 % Whois
116.118.111.127 Ho Chi Minh City dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
116.118.111.120 Ho Chi Minh City dnsmasq-2.33 Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
118.70.213.113 Hanoi Valid
valid
100 % Whois
118.69.198.80 Hanoi dnsmasq-2.48 Valid
valid
100 % Whois
203.162.254.218
static.vnpt.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
DNSSEC
7 % Whois
210.245.36.4 Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
83 % Whois
113.190.244.250
static.vnpt-hanoi.com.vn.
Hanoi Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
118.69.197.81 Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
100 % Whois
103.28.37.218 Hanoi Valid
valid
100 % Whois
125.212.202.19 Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
97 % Whois
118.69.60.157 Ho Chi Minh City Valid
valid
97 % Whois
113.190.248.122
mail.setacinq.com.vn.
Hanoi dnsmasq-2.55 Valid
valid
DNSSEC
97 % Whois
123.30.176.242
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
210.245.92.102
mail.sosvietnam.org.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
112.78.4.74
vps4d74.vdrs.net.
Valid
valid
100 % Whois
203.162.96.75
hosting2.vnn.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.162.96.72
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.162.11.12
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7600 (1DB04228) Valid
valid
100 % Whois
222.255.19.250
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.113.130.221
dns.vnu.edu.vn.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-25.P1.el5_11.12 Valid
valid
100 % Whois
14.160.24.83
mail.hondaotomydinh.vn.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-20.P1.el5_8.6 Valid
valid
100 % Whois
183.91.16.70
hcm.ns1.cmcti.vn.
Ho Chi Minh City not currently available Valid
valid
79 % Whois
123.30.210.94
213-94.static.v1server.com.
Hanoi Microsoft DNS 6.0.6002 (17724D35) Valid
valid
93 % Whois
14.160.7.186
static.vnpt.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
112.109.88.126 Ho Chi Minh City Valid
valid
86 % Whois
14.160.2.170
static.vnpt.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
100 % Whois
14.160.89.174
static.vnpt.vn.
Hanoi dnsmasq-2.40 Valid
valid
DNSSEC
100 % Whois
210.245.89.38 Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15CD4) Valid
valid
100 % Whois
222.255.166.42
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.0.6002 (17724D35) Valid
valid
90 % Whois
203.113.164.162 Huế Microsoft DNS 6.0.6002 (17724D35) Valid
valid
100 % Whois
210.245.22.127
isp-webmail3.hcm.fpt.vn.
Hanoi Valid
valid
79 % Whois
118.107.76.3 Hanoi dnsmasq-2.62 Valid
valid
79 % Whois
222.255.85.72
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.162.235.25
static.vnpt.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
97 % Whois
210.245.95.15
mail.viethacorp.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
97 % Whois
210.245.94.156
mail.ipn.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
100 % Whois
118.69.224.140
118-69-224-140-static.hcm.fpt.vn.
Ho Chi Minh City Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB1446A) Valid
valid
93 % Whois
118.69.168.37
mail.haprosimexjsc.com.
Ho Chi Minh City Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
100 % Whois
203.162.39.66
mail.siemens.com.vn.
Hanoi Microsoft DNS 6.0.6002 (17724655) Valid
valid
69 % Whois
123.30.51.181
vdc.g.vnccc.com.
Hanoi 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-20.P1.el5_8.6 Valid
valid
59 % Whois
210.245.87.249
mail.timevn.com.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois
203.34.144.12
dns.vbl.com.vn.
Microsoft DNS 6.0.6002 (17724C46) Valid
valid
100 % Whois
210.211.109.204 Hanoi Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) Valid
valid
100 % Whois
113.161.162.164
static.vnpt.vn.
Di An Valid
valid
86 % Whois
222.255.121.156
static.vnpt.vn.
Hanoi Valid
valid
100 % Whois

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

avatar
1000
  Theo dõi  
Thông báo của