ASP.NET MVC cơ bản

79.400 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về ASP.NET MVC5 với các kiến thức cơ bản để xây dựng và triển khai website ASP.NET MVC. Mặc dù các bài viết trong series đều viết và mô tả khá tỉ mỉ, tuy nhiên đặc thù ASP.NET MVC để hiểu thật sâu không hề dễ, vì vậy bạn cố gắng vừa đọc “chậm rãi” để hiểu và vừa kiếm thêm thông tin trên Internet nữa nhé.

Sau khi hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh vào tháng 07/2023, admin chính thức là 1 PhD. Nếu có nhiều thời gian, admin sẽ viết thêm 1 số bài chuyên sâu về ASP.NET MVC. Cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi. Admin chưa bao giờ nghĩ series bài viết đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu ASP.NET MVC
2 Phần 2: Tạo website ASP.NET MVC đầu tiên
3 Phần 3: Thêm mới Controller (điều khiển)
4 Phần 4: Thêm mới View
5 Phần 5: Thêm Model (mô hình)
6 Phần 6: Tìm hiểu về các chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu (connection strings)
7 Phần 7: Truy cập mô hình dữ liệu từ Controller
8 Phần 8: Tìm hiểu về các phương thức Edit và View Edit
9 Phần 9: Tìm hiểu hai phương thức Create, Delete và các View liên quan
10 Phần 10: Thêm tìm kiếm
11 Phần 11: Thêm tìm kiếm (mở rộng)
12 Phần 12: Thêm sắp xếp
13 Phần 13: Thêm sắp xếp (dự án thực tế)
14 Phần 14: Kết hợp sắp xếp và tìm kiếm
15 Phần 15: Phân trang trong ASP.NET MVC
16 Phần 16: Phân trang trong ASP.NET MVC (mở rộng)
17 Phần 17: Kết hợp sắp xếp, tìm kiếm và phân trang

Sau đây là một số bài bổ trợ kiến thức hoặc hướng dẫn cài đặt:

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Cài đặt thư viện Dynamic LINQ trong dự án .NET

Đây có thể là 1 trong những series bài viết ASP.NET MVC mở và viết khá cẩn thận so với mặt bằng chung các trang web công nghệ, vì vậy các bạn nên trích dẫn nguồn đầy đủ từ website. Xin cảm ơn các bạn!