ASP.NET MVC cơ bản

740 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về ASP.NET MVC5 với các kiến thức cơ bản để xây dựng và triển khai website ASP.NET MVC.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu ASP.NET MVC
2 Phần 2: Tạo website ASP.NET MVC đầu tiên
3 Phần 3: Thêm mới Controller (điều khiển)
4 Phần 4: Thêm mới View
5 Phần 5: Thêm Model (mô hình)
6 Phần 6: Tìm hiểu về các chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu (connection strings)
7 Phần 7: Truy cập mô hình dữ liệu từ Controller
8 Phần 8: Tìm hiểu về các phương thức Edit và View Edit
9 Phần 9: Tìm hiểu hai phương thức Create, Delete và các View liên quan
10 Phần 10: Thêm tìm kiếm

Bình luận Facebook