Kết nối

[PHP] Phần 3: Cú pháp PHP

2.978 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 18/07/2018 lúc 16:27:39
Thể loại: Lập trình Web với PHP 

Trong bài viết, bạn sẽ học cách trình bày 1 đoạn mã PHP.

Cú pháp PHP cơ bản
Một đoạn mã PHP bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

<?php
// Mã PHP viết ở đây - dammio.com
?>


Đuôi tập tin mở rộng của các tập tin PHP là “.php”. Một tập tin PHP thông thường chứa nhiều thẻ HTML, và 1 vài đoạn mã PHP.

Ví dụ tập tin PHP đơn giản
Trong ví dụ này, chúng ta 1 tập tin PHP chứa hàm echo để in ra 1 dòng văn bản “Hello World!” trên trình duyệt. Mỗi dòng lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
php_firstpage

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Trang PHP đầu tiên - dammio.com</h1>
<?php
echo "Hello dammio.com!";
?>
</body>
</html>

Chú thích trong PHP
Chú thích trong PHP thường để cho người khác viết bạn đang làm gì và nhắc bạn nhớ những công việc bạn đã thực hiện với các đoạn mã PHP. PHP hỗ trợ các kiểu chú thích sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Đây là chú thích dòng đơn - dammio.com

# Đây cũng là chú thích dòng đơn - dammio.com

/*
Đây là chú thích
với nhiều dòng
*/

// Bạn có thể dùng chú thích để bỏ 1 phần đoạn mã PHP trên dòng code
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>

Phân biệt hoa/thường trong PHP
Trong PHP, các từ khóa (ví dụ if, else, while, echo, etc.), các lớp, hàm, và các hàm người dùng tự định nghĩa không cần phân biệt hoa/thường. Trong ví dụ dưới đây, các mệnh đề đều tương đương nhau.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Hello dammio.com!<br>";
echo "Hello dammio.com!<br>";
EcHo "Hello dammio.com!<br>";
?>

</body>
</html>

Trong ví dụ trên, hàm echo viết theo 3 kiểu ECHO, echo hay EcHo đều có chức năng giống nhau.

Liên quan:  [PHP] Phần 17: Sắp xếp mảng trong PHP

Tuy nhiên, các biến trong PHP thì lại phân biệt hoa thường. Trong ví dụ dưới đây, 3 biến $color, $COLOR, và #coLOR là 3 biến khác nhau.
php_variable_case_senstive

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color = "red";
echo "Chiếc xe màu " . $color . "<br>";
echo "Ngôi nhà màu " . $COLOR . "<br>";
echo "Chiếc thuyền màu " . $coLOR . "<br>";
?>

</body>
</html>

Trong ví dụ trên, biến $color có giá trị là “red”, còn lại 2 biến $COLOR và $coLOR đều không có giá trị khởi đầu vì vậy phát sinh lỗi.

Như vậy trong bài này, các bạn đã nắm cách trình bày 1 đoạn mã PHP và các xây dựng 1 trang PHP đơn giản.

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2016). [PHP] Phần 3: Cú pháp PHP. https://www.dammio.com/2016/10/22/php-phan-3-cu-phap-php.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {[PHP] Phần 3: Cú pháp PHP},
  year = {2016},
  url = {https://www.dammio.com/2016/10/22/php-phan-3-cu-phap-php},
  urldate = {2024-07-23}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x