Kết nối

Thống kê số lượng người dùng Internet ở Việt Nam năm 2019

5.926 lượt xem 
 
Thể loại: Tin công nghệ 

Theo số liệu thống kê của DAMMIO.COM, Việt Nam có khoảng 66.1 triệu người dùng Internet năm 2019, chiếm khoảng 70% dân số cùng năm. Mục tiêu đạt 80% dân số sử dụng Internet là khả thi có thể đạt được trước năm 2025. Nếu mục tiêu này thành công, Việt Nam sẽ lọt vào top các nước hàng đầu, có tỉ lệ người dùng tiếp cận Internet và có thể giúp ích rất nhiều cho sự định hướng phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học, giải trí và nhiều lĩnh vực khác liên quan. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày dưới dạng một bài viết khoa học, sử dụng một số phương pháp để thống kê số liệu người dùng Internet ở Việt Nam.

Nguồn thống kê và độ uy tín nguồn

Nguồn thống kê là một nguồn nổi bật chuyên về phân tích các số liệu thống kê về lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như thống kê Internet, thống kê dân số, thống kê GDP,… qua nhiều năm. Nguồn thống kê phải đảm bảo chứa số liệu thống kê rõ ràng và các mốc thời gian thống kê số liệu. Nguồn thống kê theo chúng tôi phải đảm bảo là nguồn thống kê trung lập, không xuất phát trực tiếp từ quốc gia nào mà phải mang tính toàn cầu.

Nguồn thống kê phải đảm bảo độ uy tín nhất định. Độ uy tín của nguồn được đánh giá theo nhiều tiêu chí, trong bài này chúng tôi sử dụng tìm kiếm từ khóa ở Google Scholar làm tiêu chí đánh giá nguồn thống kê. Tương tự như các bài báo khoa học, trích dẫn càng nhiều thì sẽ phản ánh một phần độ uy tín của bài báo, tất nhiên số lượng trích dẫn còn phải được phân loại theo nhiều dạng tự trích dẫn, năm trích dẫn, độ uy tín của bài báo trích dẫn,… Chúng tôi sử dụng Google Scholar là tiêu chí duy nhất và sử dụng phương pháp đồng nhất để đánh giá độ uy tín nguồn.

Một tập nguồn thống kê S chứa các phần tử (s, n, y) với s là nguồn thống kê, x là số liệu thống kê và y là năm thống kê. Khi đó, chúng ta có công thức:

S = {(s1, x1, y1),(s2, x2, y2),…,(sn, xn, yn)}

Chúng tôi trình bày tập S thu thập được dưới dạng bảng như sau:

Bảng 1. Số liệu thống kê Internet ở Việt Nam 2018-2019 theo nguồn thống kê
STT	Nguồn (s)			Số liệu (x)	Năm (y)
-----------------------------------------------------------------
1	worldbank.org			67.2		2018 *
2	statista.com			59.2		2019
3	internetworldstats.com		68.5		12/2018 *
4	thinkwithgoogle.com		61		10/2019
5 	wearesocial.com			64		01/2019
-----------------------------------------------------------------
- Cột số liệu (x) tính theo đơn vị triệu người

* Thống kê WorldBank được chúng tôi giả định từ tỉ lệ 70% dân số Việt Nam năm 2018. Cả hai nguồn InternetWorldStats và WorldBank đều từ năm 2018, nhưng có số liệu nhỉnh hơn số liệu thống kê khác năm 2019. Chúng tôi giả định 2 nguồn này mang tính kỳ vọng, vì vậy được xem là thích hợp để thống kê cho năm 2019. Chúng tôi miễn cưỡng sử dụng vì rất ít nguồn thống kê uy tín có thể thu thập được.

Độ uy tín d được đo từ 0 đến 1, với 1 là độ uy tín tuyệt đối. Chúng tôi định nghĩa tập D là tập chứa độ uy tín nguồn theo thứ tự tương ứng với tập S:

Liên quan:  Việt Nam có hơn 49 triệu người dùng Internet năm 2016

D = {d1,d2,…,dn}

Độ uy tín được đo theo sự tương quan giữa các nguồn thống kê khi xuất hiện tại Google Scholar. Do đó tương ứng với mỗi nguồn s, chúng tôi có độ uy tín d và tần suất xuất hiện nguồn là f. Khi đó chúng tôi có thể định nghĩa tập F là tập tần suất xuất hiện của tập nguồn S như sau:

F = {f1,f2,…,fn}

Độ uy tín d đo được nhờ sự tương quan giữa tần suất của nó f ở tập F, chúng ta có công thức đo:

d = f/(f1 + f2 + … + fn) = f/sum(F)

Số liệu người dùng Internet z cần có cuối cùng thực hiện bằng công thức (một dạng MLE):

z = d1*x1 + d2*x2 + … + dn*xn (*)

Các phép đo

Chúng tôi thực hiện 3 phép đo theo các tập từ khóa khác nhau để tính tần suất xuất hiện ở Google Scholar. Ba tập từ khóa đó là:

  • tên nguồn
  • tên nguồn + “internet users”
  • tên nguồn + “internet users” + “vietnam”

Phép đo 1

Sử dụng tên nguồn và tìm tần suất xuất hiện ở Google Scholar. Chúng tôi có bảng sau:

Bảng 2. Độ uy tín và tần suất từng nguồn theo phép đo 1
STT	Nguồn (s)			Độ uy tín (d)	Tần suất (f)
-------------------------------------------------------------------------
1	worldbank.org			0.7544		235000
2	statista.com			0.1370		42700
3	internetworldstats.com		0.0841		26200
4	thinkwithgoogle.com		0.0088		2740
5 	wearesocial.com			0.0155		4840
-------------------------------------------------------------------------

Dựa vào bảng 2 và công thức (*), chúng ta có số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là 66.1 triệu người.

Phép đo 2

Tương tự, chúng tôi nhận được số liệu phép đo 2 như sau.

Bảng 3. Độ uy tín và tần suất từng nguồn theo phép đo 1
STT	Nguồn (s)			Độ uy tín (d)	Tần suất (f)
---------------------------------------------------------
1	worldbank.org			0.3039		10600
2	statista.com			0.2081		7260
3	internetworldstats.com		0.4300		15000
4	thinkwithgoogle.com		0.0107		376
5 	wearesocial.com			0.0470		1640
---------------------------------------------------------

Dựa vào bảng 3 và công thức (*), chúng ta có số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là 65.8 triệu người.

Phép đo 3

Tương tự, chúng tôi nhận được số liệu phép đo 3 như sau.

Bảng 4. Độ uy tín và tần suất từng nguồn theo phép đo 1
STT	Nguồn (s)			Độ uy tín (d)	Tần suất (f)
---------------------------------------------------------
1	worldbank.org			0.5439		1950
2	statista.com			0.1216		436
3	internetworldstats.com		0.2956		1060
4	thinkwithgoogle.com		0.0100		36
5 	wearesocial.com			0.0287		103
---------------------------------------------------------

Dựa vào bảng 4 và công thức (*), chúng ta có số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là 66.4 triệu người.

Kết quả và nhận xét

Sau khi tính trung bình 3 lần đo, chúng tôi nhận được số lượng người dùng Internet ở Việt Nam năm 2019 là 66.1 triệu người. Kết quả được xem là hợp lý so với số lượng người dùng Internet năm 2018 trước đó là 64 triệu người. Ở khía cạnh, tỉ lệ tăng trưởng số lượng người dùng Internet sẽ dần chậm lại theo đúng dự đoán của chúng tôi, lý do là sự tiếp cận đang chuyển hướng đến thành phần dân số già và thành phần không rành công nghệ.

Nguồn

  1. Individuals using the Internet (% of population). WorldBank. Ref.
  2. Number of internet users in Vietnam from 2017 to 2023. Stalista. Ref.
  3. Digital 2019 in Vietnam. WeAreSocial.
  4. Asia Internet Statistics. InternetWorldStats. Ref.
  5. e-Conomy SEA 2019 report. Google

Bản quyền

Vui lòng trích dẫn đường dẫn URL web và tên DAMMIO.COM nếu bạn muốn tái sử dụng nguồn này làm nguồn thứ cấp, nguồn tham khảo cho bài báo khoa học, tạp chí, trang tin tức,… để tôn trọng tác giả. Bản quyền được lưu trữ tại DCMA và bị khiếu kiện nếu vi phạm ở Lumen Database.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x